Børstevalser

Børstevalser finnes i et utall varianter, fra de minste, myke med geitehår til store, lange valser i stålmateriale. Vi leverer i hovedsak to varianter av børster: spiralviklede børstevalser og stansede børstevalser.

Spiralviklede børstevalser bruker vi særlig ved tøffe ytre påkjenninger som høy temperatur og høyt trykk på børsten. Stansede børstevalser har den fordelen at de er lette å tilpasse ulike dimensjoner, samt at det finnes et stort utvalg av standardiserte børster.

Det finnes i dag et ekstremt stort utvalg av stansede sikksakk-børster som bygger på et modulsystem der du som kunde kan spesifisere en børstevalse etter egne behov. Børstemodulene er 100 mm lange og har “tenner” på hver siden for å skjule skjøten i børstevalsen.

Her arbeider vi i et dimensjonsområde fra 50 mm til 450 mm som standard.

Datablad børstevalse

Filer for nedlastning:

Datablad Børstevalser