Materialhåndtering

Børster for materialhåndtering er en ny produktgruppe med store muligheter for fortjeneste. Kort fortalt dreier det seg om å transportere gjenstander på en sikker måte så det ikke oppstår riper.

Eksempelvis kan vi transportere gjenstander på bånd kledd med børster, eller bygge opp transportvogner med børster i for å minimere skadene på gjenstander med høye overflatekrav.

Vi har i dag mulighet til å skreddersy vogner for spesifikke gjenstander, som luker til kjøkkenindustrien eller plater i metall- og kjøretøyindustrien. Som et eksempel kan vi nevne rullebaner, der vi kan erstatte de gamle rullene med børsteruller. Slik unngår vi riper på gjenstandene som transporteres.

I mange år er børster blitt brukt i stansemaskiner for å unngå riper og senke støynivået. Dette har ført til at man nå bruker børster på montasjebenker for å senke skadene til et lavmål.

Vi arbeider i dag med en stor mengde børster til stansemaskiner og kan også tilby et standardsortiment av børster til montasjebord.

Filer for nedlastning:

Materialhåndtering med børster (Eksempel 1)

Materialhåndtering med børster (Eksempel 2)